Wednesday, March 2nd, 2011

NIESPODZIEWANE ZAŁAMANIE RYNKU REKLAMOWEGO_NEW YORK [AN UNEXPEXTED BREAKDOWN OF THE ADVERTISING MARKET_NEW YORK]

2011, seria 5 fotografii [series of 5 photographs], projekcja [ projection]

www.location1.org

Fotografie ulic w Nowym Yorku z których wszystkie reklamy i informacje komercyjne zostały wycięte. Praca pokazana jako projekcja 3 fotografii.

Photographs of streets in New York, with all the advertisements and commercial information removed. Work show as still projection of 3 photographs.


Sunday, September 26th, 2010

CZARNA SERIA [BLACK SERIES]

2007, seria 4 fotografii [ series of 4 photographs], c-print 100/70cm

www.obieg.pl
IndustrialART_flickr

Seria fotografii prawie czarnych elewacji budynków. W ramach wystawy IndustrialART_”Polska część Śląska” i OFF Festiwalu.

Series of photographs of almost black buildings elevations. Part of the exhibition IndustrialART_"Polish part of Silesia" and OFF Festival.
Friday, December 4th, 2009

RAJ NA HORYZONCIE [PARADISE ON THE HORIZON]

2004, objekt [object]

Teleskop astronomiczny na statywie z wmontowaną fotografią księżyca, na którym rośnie palma.

An astronomical telescope on a tripod, with a photography installed inside, of the moon, with a palm growing on it.


Tuesday, December 11th, 2007

NIESPODZIEWANE ZAŁAMANIE RYNKU REKLAMOWEGO [AN UNEXPECTED BREAKDOWN OF THE ADVERTISING MARKET]

2004, seria 5 fotografii [series of 5 photographs], 47/80cm

www.marioslefttanker.com
www.obieg.pl
www.fotopolis.pl

Fotografie ulicy Kalwaryjskiej w Krakowie, z których wszystkie reklamy i informacje komercyjne zostały wycięte. Praca zrealizowana również w formie billboardu.

Photographs of Kalwaryjska Street in Krakow, with all the advertisements and commercial information removed. This work was also realized in the form of a billboard.


Monday, November 19th, 2007

BEZ TYTUŁU [STRZAŁKI] / [UNTITLED [ARROWS]]

2005, fotografia [photography]

ONE POSTER GALLERY
BLURB STUDIO, Krakow
26.10.2018
www.blurbstudio.com

BUDGET TRAVEL
OFF FRAME GALLERY, Krakow
19.01.2018 - 08.02.2018
www.off-frame.com

ARTISTS FROM KRAKOW:
THE GENERATION 1970–1979
MOCAK Museum of Contemporary Art
in Krakow
20.10.2017 - 01.04.2018
mocak.pl

140 BEATS PER MINUTE // RAVE
Museum of Modern Art in Warsaw
22.07.2017 – 27.08.2017
artmuseum.pl__________________________________________


Residency in Location One // New York, NY
09.2010 - 02.2011
location1.org

with a support of "Młoda Polska" grant,
The Polish Cultural Institute in New York, NY
the a-i-r laboratory at the Centre
for Contemporary Art Ujazdowski Castle
in Warsaw, Poland, and
Trust for Mutual Understanding, New York, NYWorks in APT Collection
Berlin Collection since 2009
mutualart.com

strona zrealizowana przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ze srodków Funduszu Promocji Twórczosci / 2007